Určení výživného – dohoda rodičů vs. soudní rozhodnutí

Existují tři oficiální způsoby, jak určit péči o dítě a výši výživného. Jsou jimi soudní rozhodnutí, ústní dohoda rodičů a písemná dohoda rodičů. Soudní rozhodnutí Soudní rozhodnutí je jediným vymahatelným způsobem určení výživného a zároveň jediným způsobem, který je umožněn rozvádějícím se manželům. Pokud jste manželé, rozvádíte se a pečujete o společné děti, bez soudního …

Číst více

Návrh na svěření do péče

Dochází-li k rozvodu či rozchodu partnerů, kteří vychovávají společné, nezaopatřené děti, je nutné určit následnou péči o ně. Tento úkon v naprosté většině případů přísluší soudu. Pouze u nesezdaných partnerů, kteří jsou schopni stoprocentní domluvy, lze svěření dětí do péče vyřešit pouhou dohodou. Návrh na svěření do péče Ještě než dojde k samotnému rozvodu manželství, …

Číst více

Dohoda o výživném

Při rozchodech a rozvodech je vždy nutné určit péči o děti a s tím spojenou vyživovací povinnost. Tyto úkony nejčastěji přísluší soudu. Pokud však dochází k rozchodu nesezdaných partnerů, je možné celou věc řešit i mimosoudně. Zde je však nutná opravdu výjimečná schopnost domluvy a dodržování stanovených podmínek.

Číst více

Neplacení výživného

V případě neplacení výživného na děti lze celou situaci řešit dvěma způsoby – vymáháním výživného nebo podáním trestního oznámení. Tyto způsoby se vzájemně nevylučují a lze tak současně zahájit oba úkony.

Číst více

Návrh na zvýšení výživného

Výše výživného je nejčastěji určována soudem. Příslušný soudce pracuje nejen s příjmy rodičů a věkem dítěte, ale třeba i se speciálními potřebami a dalšími vyživovacími povinnostmi rodiče. Kromě toho má k dispozici doporučující tabulku od Ministerstva spravedlnosti, která je ale opravdu pouze doporučující, nikoli závazná.

Číst více

Jak postupovat při neplacení výživného?

S neplacením výživného se setkává stále více dětí – a samozřejmě i jejich rodičů. Jak v takových případech postupovat?

Číst více

Jak na výpočet výživného?

Hned v úvodu je nutné zmínit, že přesnou výši výživného není možné přesně určit. Alespoň ne v případech, kdy o výživném rozhoduje soud.

Číst více

Zpětné vymáhání alimentů

Dlužné výživné za několik měsíců i let není ničím neobvyklým. Často tak vyvstává otázka, zda je možné zpětné vymáhání alimentů. Možné to naštěstí je. Určitě však není vhodné čekat příliš dlouho.

Číst více

Základní informace o výživném v ČR

Pojem „výživné“ není v zákoně výslovně definován. Bývá však často charakterizováno jako majetkový soubor věcí a jiných právních předmětů, penězi ocenitelnými, který poskytuje jedna osoba druhé proto, aby ji vyživovala, tj. aby uspokojovala její životní potřeby.

Číst více

Rozdělení na druhy výživného

Zákon o rodině rozlišuje celkem 5 druhů vyživovacích povinností: vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými, vyživovací povinnost mezi manžely, jakož i vůči rozvedenému manželovi, a příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce.

Číst více