S neplacením výživného se setkává stále více dětí – a samozřejmě i jejich rodičů. Jak v takových případech postupovat?

1. Zahájení exekučního vymáhání výživného
Pokud zaznamenáte výpadek v placení alimentů, je nejprve vhodné bývalého partnera kontaktovat. Bylo-li doposud výživné placeno řádně, je možné, že došlo jen k nedorozumění. Jestliže se však s podobnou situací potýkáte již delší dobu a máte problém výživné získat, je zahájení exekučního řízení prakticky jedinou možností, jak peníze pro své děti vymoci.

V této chvíle existují dva způsoby, jak vymáhat dluh na výživném – tím prvním je soudní výkon rozhodnutí, kdy se obracíte na soud, který o výživném rozhodoval, tím druhým poté exekuční vymáhání výživného, které probíhá přímo ve spolupráci s exekutorem. Toho můžete vyhledat nejen zcela samostatně, ale také prostřednictvím některého z nabízených asistenčních programů.

Je dobré vědět, že není určen žádný minimální dluh, který je možné vymáhat. Neplacení výživného lze exekučně postihnout už od prvního měsíce prodlení. Pokud tedy máte podezření, že nastal problém, neváhejte vyhledat pomoc – obecně platí, že čím dříve je celá situace řešena, tím snazší to poté je.

Aby mohlo být vymáhání výživného zahájeno, musí být otec zapsán v rodném listu dítěte. Kromě toho je nutné mít k dispozici i soudem vydaný rozsudek o výživném s doložkou právní moci.

2. Podejte trestní oznámení
Pokud máte k dispozici rozsudek o výživném a bývalý partner nezaplatil alimenty více než 4 měsíce, jedná se o trestný čin, který je možné postihnout. Stačí podat trestní oznámení pro neplacení výživného, a to na služebně Policie ČR nacházející se v místě vašeho trvalého bydliště. Až se sem vypravíte, nezapomeňte si vzít občanský průkaz, rodný list dítěte, rozsudek stanovující výživné a také rozsudek o rozvodu manželství (pokud jej máte k dispozici). Policista s vámi následně vše sepíše a zahájí potřebné úkony. O všech dalších postupech vás budou průběžně informovat.

Trestní oznámení může být podáno i v případě, že už je celá situace řešena exekučně.

Doporučené články