Existují tři oficiální způsoby, jak určit péči o dítě a výši výživného. Jsou jimi soudní rozhodnutí, ústní dohoda rodičů a písemná dohoda rodičů.

Soudní rozhodnutí

Soudní rozhodnutí je jediným vymahatelným způsobem určení výživného a zároveň jediným způsobem, který je umožněn rozvádějícím se manželům.

Pokud jste manželé, rozvádíte se a pečujete o společné děti, bez soudního rozhodnutí se zde neobejdete. To samé platí i v případě, že bývalý partner/partnerka přestane platit výživné a vy chcete podávat trestní oznámení či zahájit exekuční vymáhání. Bez soudního rozhodnutí to opět nepůjde.

Soud sídlící v místě bydliště dítěte či dětí zahajuje řízení o péči o nezletilého na základě žádosti jednoho z rodičů. I tady může dojít k dohodě mezi rodiči, kterou soud následně schválí. Pokud dochází k rozvodu, je nutné podat návrh na svěření dítěte do péče ještě před jeho samotným zahájením. V rámci soudního řízení je poté stanovena i výše alimentů.

Písemná dohoda rodičů

Pokud nejsou partneři sezdáni a nechtějí se obracet na soud, mohou uzavřít písemnou dohodu. Právní náležitosti dohody stanovené nejsou, rodiče ji tak mohou sepsat zcela samostatně.

Vždy by z ní mělo vyplývat, jaký typ péče o děti volí, jakým způsobem se bude druhý rodič s dítětem stýkat a také výši jeho vyživovacích povinností.

Podpisy na dohodě mohou být úředně ověřeny, není to ovšem podmínkou. Písemná dohoda však není soudně vymahatelná a na jejím základě není možné podat trestní oznámení ani zahájit exekuční vymáhání výživného.

Ústní dohoda rodičů

Nejméně spolehlivým typem určení péče a výživného je ústní dohoda rodičů. Tu si mohou dovolit pouze partneři, kteří mezi sebou nemají spory a jsou schopni stoprocentní domluvy.

Musíme však zmínit, že ani ten nejpřátelštější vztah mezi expartnery nemusí vydržet věčně. Pokud by se poté vyskytly jakékoliv problémy (například vznikl dluh na výživném), je nutné se nejprve obrátit na soud, který o péči i výživném rozhodne, a až poté lze podnikat další kroky.

Doporučené články