Vyživovací povinnost – vzorové dokumenty

Na adrese http://rodina.juristic.cz/ najdete vzorové dokumenty pro:

 

Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí  
 

- Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného pro nezletilého

- Návrh na zahájení řízení o stanovení výživného pro nezletilé dítě, jehož rodiče spolu nežijí

- Návrh na zahájení řízení o stanovení výživného pro nezletilé dítě, jehož rodiče spolu žijí

- Žaloba o stanovení výživného pro zletilé dítě

- Žaloba o stanovení výživného dětí k rodičům

 

Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
 

- Žaloba o stanovení vyživovací povinnosti potomků k jejich předkům

- Návrh na stanovení vyživovací povinnosti předků k nezletilým potomkům

 

Vyživovací povinnost mezi manžely
 

- Žaloba o stanovení vyživovací povinnosti k manželovi

 

Výživné rozvedeného manžela


- Žaloba o stanovení vyživovací povinnosti rozvedeného manžela (žaloba na určení výživného rozvedeného manžela)

- Žaloba o stanovení vyživovací povinnosti rozvedeného manžela (žaloba na určení výživného rozvedeného manžela) v rozsahu stejné životní úrovně

 

Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce

 
- Žaloba na stanovení příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce narozeného dítěte

- Žaloba o zajištění úhrady příspěvku na výživu a příspěvku na úhrady některých nákl. neprovdané matce nezletilého dítěte, jakož i k zajištění výživy dítěte po dobu, po níž by zaměstnankyni dle zvla. předpisu náležela mateřská dovolená

Společná ustanovení (o výživném)
 

- Žaloba o stanovení příspěvku na výživu a příspěvku na některé náklady neprovdané matky nezletilého dítěte ( o určení výživy a náhrady nákladů neprovdané matky dítěte)

- Návrh na zahájení řízení o zrušení výživného pro nezletilého

- Žaloba o zrušení vyživovací povinnosti vůči rozvedenému manželovi

- Žaloba o zvýšení výživného pro zletilé dítě

- Žaloba o snížení výživného pro zletilé dítě

- Žaloba o úhradu plnění poskytovaného na výživné za jiného