V případě neplacení výživného na děti lze celou situaci řešit dvěma způsoby – vymáháním výživného nebo podáním trestního oznámení. Tyto způsoby se vzájemně nevylučují a lze tak současně zahájit oba úkony.

Podání trestního oznámení>
Pokud povinný rodič nezaplatil výživné po dobu čtyř a více měsíců, stává se neplacení výživného trestným činem. Oprávněný tak může podat trestní oznámení.

Jak už bylo zmíněno, současně s podáním trestního oznámení lze zahájit i exekuční vymáhání. Vždy je však nutné myslet na to, že trestní oznámení neřeší dluh jako takový, ale pracuje pouze s tresty pro dlužníky, což může být v souvislosti s exekučním vymáháním výživného spíše na škodu. Existují však i případy, kdy se dlužník zalekl případných trestů a dluh raději dobrovolně uhradil.

Vymáhání výživného
Nejefektivnějším a nejvyužívanějším způsobem, jak získat dlužné výživné, je započetí jeho vymáhání. Rozlišujeme dva způsoby vymáhání výživného – soudní výkon rozhodnutí a exekuční vymáhání výživného.

V prvním případě se rodič obrací na soud, který vydal rozhodnutí o výši výživného, v tom druhém poté spolupracuje přímo s exekutorem.

Doporučené články