Daňové zvýhodnění na dítě

Účelem daňového zvýhodnění na děti je finanční podpora rodin. Aby tato pomoc byla co největší, došlo v roce 2017 k přijetí daňových balíčků, které přinesly celou řadu změn. Nejenže byla sleva na dani na dítě zvýšena, ale navíc ji nově mohou uplatňovat i OSVČ, které využívají paušální výdaje.

Výše daňového zvýhodnění na dítě
V roce 2017 došlo ke zvýšení slevy uplatňované na první dítě, a to hned o 2 000 Kč. Roční sleva tak v současné době činí 15 204 Kč. Aktuální výše daňových zvýhodnění tedy vypadají následovně:

Návrh na svěření do péče

Dochází-li k rozvodu či rozchodu partnerů, kteří vychovávají společné, nezaopatřené děti, je nutné určit následnou péči o ně. Tento úkon v naprosté většině případů přísluší soudu. Pouze u nesezdaných partnerů, kteří jsou schopni stoprocentní domluvy, lze svěření dětí do péče vyřešit pouhou dohodou.

Návrh na svěření do péče
Ještě než dojde k samotnému rozvodu manželství, je nutné určit péči o děti. Alespoň jeden z rodičů tak musí podat návrh na svěření do péče. Ten je nutné adresovat soudu, v jehož okrese má dítě své trvalé bydliště.

Neplacení výživného

V případě neplacení výživného na děti lze celou situaci řešit dvěma způsoby – vymáháním výživného nebo podáním trestního oznámení. Tyto způsoby se vzájemně nevylučují a lze tak současně zahájit oba úkony.

Podání trestního oznámení
Pokud povinný rodič nezaplatil výživné po dobu čtyř a více měsíců, stává se neplacení výživného trestným činem. Oprávněný tak může podat trestní oznámení.

Návrh na zvýšení výživného

Výše výživného je nejčastěji určována soudem. Příslušný soudce pracuje nejen s příjmy rodičů a věkem dítěte, ale třeba i se speciálními potřebami a dalšími vyživovacími povinnostmi rodiče. Kromě toho má k dispozici doporučující tabulku od Ministerstva spravedlnosti, která je ale opravdu pouze doporučující, nikoli závazná.

Ve výsledku tak často dochází k rozhodnutí, s nímž oprávněný (nebo i povinný) rodič, případně zletilé dítě nemusí souhlasit.

Jak postupovat při neplacení výživného?

S neplacením výživného se setkává stále více dětí – a samozřejmě i jejich rodičů. Jak v takových případech postupovat?

1. Zahájení exekučního vymáhání výživného
Pokud zaznamenáte výpadek v placení alimentů, je nejprve vhodné bývalého partnera kontaktovat. Bylo-li doposud výživné placeno řádně, je možné, že došlo jen k nedorozumění. Jestliže se však s podobnou situací potýkáte již delší dobu a máte problém výživné získat, je zahájení exekučního řízení prakticky jedinou možností, jak peníze pro své děti vymoci.

Stránky

Aktuální témata v uživatelské poradně

Alimenty při insolvecni

Dobrý den,

Výživné po rozdělení majetku

Dobrý den. Sestra s manželem se rozvádí, a uzavřeli dohodu o rozdělení majetku.

Vyživoci povinnost k danému termínu

Dobrý den

Povinnost plnoletého sdělovat informace

Dobrý den, mám 19-ti letého syna, který studuje 4 rokem střední školu a na kterého platím pravidelně výživné.

Výživné na nerozvedenou manželku s ID 3. stupně.

Dobrý den, manžel se odstěhoval před 2. roky a dohodli jsme se na doplácení 3 500 kč mi jako manželce do stejné životní úrovně.

Přihlásit se k odběru Výživné a alimenty v ČR RSS