Dlužné výživné za několik měsíců i let není ničím neobvyklým. Často tak vyvstává otázka, zda je možné zpětné vymáhání alimentů. Možné to naštěstí je. Určitě však není vhodné čekat příliš dlouho.

S rozsudkem lze vymáhat za tři roky zpětně
Pokud máte k dispozici soudem vydaný rozsudek o výživném s doložkou vykonatelnosti a právní moci, bylo vždy možné uskutečnit vymáhání výživného zpětně až za 10 let. Pozor však na zákon NOZ platný od 1.1.2014 – podle něj se veškeré neuhrazené platby na výživném promlčují již po 3 letech. Proto je velmi důležité nečekat s řešením dluhu na výživném a začít jednat co nejrychleji.

Záleží samozřejmě především na tom, kdy vznikla povinnost výživné platit, tedy kdy byl vydán pravomocný rozsudek. Pokud by byl například rozsudek vydán až v roce 2016, lze vymáhat alimenty zpětně pouze od tohoto roku. Je samozřejmě možné vymáhat dlužné výživné i za předchozí roky, pokud však povinný vznese námitku promlčení, nebudou starší dluhy přiznány.

Soud může určit výživné i zpětně
Ani absence rozsudku však nemusí nutně znamenat, že vaše dítě o dlužné výživné přijde. Soud může stanovit povinnost zpětné úhrady výživného, a to až za tři roky. Tento postup je však možné zvolit pouze u nezletilých dětí.

Doporučené články