Informace

Dohoda o výživném

Při rozchodech a rozvodech je vždy nutné určit péči o děti a s tím spojenou vyživovací povinnost. Tyto úkony nejčastěji přísluší soudu. Pokud však dochází k rozchodu nesezdaných partnerů, je možné celou věc řešit i mimosoudně. Zde je však nutná opravdu výjimečná schopnost domluvy a dodržování stanovených podmínek.

Nesezdaní partneři, kteří mezi sebou nemají žádné spory, mohou uzavřít dohodu upravující péči o dítě po jejich rozchodu. V takové dohodě by mělo být stanoveno, kdo bude o děti pečovat, jaká bude výše výživného a jak často bude druhý z rodičů své děti vídat.

Neplacení výživného

V případě neplacení výživného na děti lze celou situaci řešit dvěma způsoby – vymáháním výživného nebo podáním trestního oznámení. Tyto způsoby se vzájemně nevylučují a lze tak současně zahájit oba úkony.

Podání trestního oznámení>
Pokud povinný rodič nezaplatil výživné po dobu čtyř a více měsíců, stává se neplacení výživného trestným činem. Oprávněný tak může podat trestní oznámení.

Návrh na zvýšení výživného

Výše výživného je nejčastěji určována soudem. Příslušný soudce pracuje nejen s příjmy rodičů a věkem dítěte, ale třeba i se speciálními potřebami a dalšími vyživovacími povinnostmi rodiče. Kromě toho má k dispozici doporučující tabulku od Ministerstva spravedlnosti, která je ale opravdu pouze doporučující, nikoli závazná.

Ve výsledku tak často dochází k rozhodnutí, s nímž oprávněný (nebo i povinný) rodič, případně zletilé dítě nemusí souhlasit.

Jak postupovat při neplacení výživného?

S neplacením výživného se setkává stále více dětí – a samozřejmě i jejich rodičů. Jak v takových případech postupovat?

1. Zahájení exekučního vymáhání výživného
Pokud zaznamenáte výpadek v placení alimentů, je nejprve vhodné bývalého partnera kontaktovat. Bylo-li doposud výživné placeno řádně, je možné, že došlo jen k nedorozumění. Jestliže se však s podobnou situací potýkáte již delší dobu a máte problém výživné získat, je zahájení exekučního řízení prakticky jedinou možností, jak peníze pro své děti vymoci.

Přihlásit se k odběru RSS - Informace