Neplacení výživného

V případě neplacení výživného na děti lze celou situaci řešit dvěma způsoby – vymáháním výživného nebo podáním trestního oznámení. Tyto způsoby se vzájemně nevylučují a lze tak současně zahájit oba úkony.

Číst více

Návrh na zvýšení výživného

Výše výživného je nejčastěji určována soudem. Příslušný soudce pracuje nejen s příjmy rodičů a věkem dítěte, ale třeba i se speciálními potřebami a dalšími vyživovacími povinnostmi rodiče. Kromě toho má k dispozici doporučující tabulku od Ministerstva spravedlnosti, která je ale opravdu pouze doporučující, nikoli závazná.

Číst více

Jak postupovat při neplacení výživného?

S neplacením výživného se setkává stále více dětí – a samozřejmě i jejich rodičů. Jak v takových případech postupovat?

Číst více

Jak na výpočet výživného?

Hned v úvodu je nutné zmínit, že přesnou výši výživného není možné přesně určit. Alespoň ne v případech, kdy o výživném rozhoduje soud.

Číst více

Zpětné vymáhání alimentů

Dlužné výživné za několik měsíců i let není ničím neobvyklým. Často tak vyvstává otázka, zda je možné zpětné vymáhání alimentů. Možné to naštěstí je. Určitě však není vhodné čekat příliš dlouho.

Číst více

Základní informace o výživném v ČR

Pojem „výživné“ není v zákoně výslovně definován. Bývá však často charakterizováno jako majetkový soubor věcí a jiných právních předmětů, penězi ocenitelnými, který poskytuje jedna osoba druhé proto, aby ji vyživovala, tj. aby uspokojovala její životní potřeby.

Číst více

Rozdělení na druhy výživného

Zákon o rodině rozlišuje celkem 5 druhů vyživovacích povinností: vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými, vyživovací povinnost mezi manžely, jakož i vůči rozvedenému manželovi, a příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce.

Číst více

Vyživovací povinnost – vzorové dokumenty

Na adrese http://rodina.juristic.cz/ najdete vzorové dokumenty pro:

Číst více

Související dokumenty a zdroje

Na této stránce najdete dokumenty související s vyživovací povinností. Slouží pro důkladnější vzdělání v této oblasti.

Číst více