Na adrese http://rodina.juristic.cz/ najdete vzorové dokumenty pro:

Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

– Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného pro nezletilého

– Návrh na zahájení řízení o stanovení výživného pro nezletilé dítě, jehož rodiče spolu nežijí

– Návrh na zahájení řízení o stanovení výživného pro nezletilé dítě, jehož rodiče spolu žijí

– Žaloba o stanovení výživného pro zletilé dítě

– Žaloba o stanovení výživného dětí k rodičům

Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými

– Žaloba o stanovení vyživovací povinnosti potomků k jejich předkům

– Návrh na stanovení vyživovací povinnosti předků k nezletilým potomkům

Vyživovací povinnost mezi manžely

– Žaloba o stanovení vyživovací povinnosti k manželovi

Výživné rozvedeného manžela

– Žaloba o stanovení vyživovací povinnosti rozvedeného manžela (žaloba na určení výživného rozvedeného manžela)

– Žaloba o stanovení vyživovací povinnosti rozvedeného manžela (žaloba na určení výživného rozvedeného manžela) v rozsahu stejné životní úrovně

Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce

– Žaloba na stanovení příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce narozeného dítěte

– Žaloba o zajištění úhrady příspěvku na výživu a příspěvku na úhrady některých nákl. neprovdané matce nezletilého dítěte, jakož i k zajištění výživy dítěte po dobu, po níž by zaměstnankyni dle zvla. předpisu náležela mateřská dovolená

Společná ustanovení (o výživném)

– Žaloba o stanovení příspěvku na výživu a příspěvku na některé náklady neprovdané matky nezletilého dítěte ( o určení výživy a náhrady nákladů neprovdané matky dítěte)

– Návrh na zahájení řízení o zrušení výživného pro nezletilého

– Žaloba o zrušení vyživovací povinnosti vůči rozvedenému manželovi

– Žaloba o zvýšení výživného pro zletilé dítě

– Žaloba o snížení výživného pro zletilé dítě

– Žaloba o úhradu plnění poskytovaného na výživné za jiného

Doporučené články