Změny v legislativě

Výživné v novém občanském zákoníku

Co je obsahem ustanovení o výživném v návrhu? Stejně, jako tomu je v současnosti, upravuje návrh občanského zákoníku vyživovací povinnost:

  • mezi manžely,
  • mezi rozvedenými manžely,
  • mezi rodiči a dětmi,
  • mezi dalšími potomky a předky,
  • výživné a úhradu některých nákladů neprovdané matce.


Srovnání se současnou úpravou: Návrh na ni navazuje a vychází z ní.

Výživné a exekuce - bič na neplatiče

Cesta k zisku dlužných alimentů je nyní o něco méně složitá, než dříve. Pokud máte soudem stanovenou výši výživného na dítě, můžete je využít na exekuční vymáhání dlužné částky. Exekuce na plat partnera může dosáhnout až 66 % jeho výdělku. 

Exekuce dlužných alimentů má navíc přednost před jinými závazky. Nemusí jít navíc jen o odstavení platu, ale pohledávku lze umořit i z majetku dlužníka. Exekuci výrazně urychlí fakt, že je výživné stanovené soudem. Dále je možné obrátit se rovnou na soudní exekutory, přičemž veškeré poplatky uhradí dlužník

Chyba poslanců nahrává otcům

Šestiměsíční lhůta na popření otcovství byla vskutku krátká, a proto ji soud zrušil k 31. 12. 2011. Poslanci ji proto chtěli prodloužit na 3 roky. Nicméně vláda nyní novelu o rodině neschválila a s ní ani tuto změnu. Aktuálně tak hrozí, že nebude existovat žádná právní úprava a tudíž ani žádné časové omezení pro popírání otcovství.

Lhůta pro popření otcovství je krátká, rozhodl soud

Plénum Ústavního soudu dnes dospělo k závěru, že ustanovení § 57 odst. 1 zákona o rodině je v rozporu s čl. 10 odst. 2 Listiny a čl. 8 Úmluvy a rovněž s čl. 36 odst. 1 Listiny a zrušilo jej dnem 31. prosince 2011. Předmětem posouzení Ústavního soudu byla otázka, zda možnost popření otcovství během šestiměsíční lhůty, obstojí z hlediska ústavně zaručených základních práv otce.

Tabulky pro výpočet výživného již v březnu? (aktualizováno)

Čeští soudci by měli během března obdržet tabulky, které mají sjednotit vyměřování výživného. V této otázce panují v současnosti nejednotné přístupy a výsledné částky se vyměřují v každém případě podle individuálního posouzení. Ministryně spravedlnosti před časem ohlásila, že hodlá usilovat o sjednocení vyměřovacích tabulek, výživné by se podle ní mělo pohybovat mezi 16 a 22 procenty čistého příjmu rodiče, který potomka nevychovává. Jeho výše by měla záviset na věku dítěte. Informují o tom Hospodářské noviny.

Přihlásit se k odběru RSS - Změny v legislativě