Zřejmě až do šesti let věku dítěte bude moci podle návrhu nového občanského zákoníku popřít otcovství muž, který zjistí, že potomka, kterého vychovává, přivedla jeho manželka na svět s někým jiným.

Podle dosud platného zákona přitom muži mohou zpochybnit otcovství jen do půl roku od narození dítěte.

V nevýhodě zůstanou otcové dětí, které se narodí mimo manželství. V párech žijících lidově řečeno na hromádce zůstává popěrná lhůta otce na původních šesti měsících. Muž se totiž otcem nestal automaticky, ale musel v takovém případě vydat souhlasné prohlášení před matrikou nebo soudem, že je otcem dítěte.

Nezbývá než dodat, že výše zmíněné změny jsou teprve součástí schvalování a že se ještě mohou změnit.

Zdroj (29.1.2011): novinky.cz

Doporučené články