Až do 26 let mají rodiče podle zákona vyživovací povinnost vůči svým dětem. Když po dovršení 18 let potomek sám dobrovolně opustí školu a místo zaměstnání se nechá zapsat na pracovním úřadě, po rodičích už výživné žádat nemůže. 

Za situace, kdy vyživovaná osoba starší 18 let ukončí přípravu na své budoucí povolání tím, že o své vůli, bezdůvodně ukončí docházku na střední škole, nenastoupí následně do zaměstnání a zaregistruje se na úřadu práce, pak i za situace, kdy nepobírá žádné sociální dávky, zákonná povinnost takovouto osobu vyživovat pro obžalovaného již skončila,“ uvedl předseda senátu Krajského soudu v Brně Vlastimír Čech.

Více viz článek Potomek zapsaný na úřadu práce po rodičích už výživné žádat nemůže

 

Doporučené články