Čeští soudci by měli během března obdržet tabulky, které mají sjednotit vyměřování výživného. V této otázce panují v současnosti nejednotné přístupy a výsledné částky se vyměřují v každém případě podle individuálního posouzení. Ministryně spravedlnosti před časem ohlásila, že hodlá usilovat o sjednocení vyměřovacích tabulek, výživné by se podle ní mělo pohybovat mezi 16 a 22 procenty čistého příjmu rodiče, který potomka nevychovává. Jeho výše by měla záviset na věku dítěte. Informují o tom Hospodářské noviny.

„Dnes se nacházíme přibližně v půli cesty, kdy jsme vytvořili tabulky. Počítám s tím, že zhruba od května se budou moci začít využívat. Doporučující tabulka má orientační charakter, konečné rozhodnutí bude vždy v rukou soudce, který především zohlední prospěch dítěte. Předpokládám, že po roce pilotního testování budeme schopni vyhodnotit popřípadě zapracovat zkušenosti. Není vyloučeno, že hodnoty, které jsme nyní určili, budou ještě dále upravované“, uvedla ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

Navrhovaná tabulka pro výpočet výživného vypadá následovně:

Věk dítěte

Díl z platu připadající na výživné

0 – 5 let

9 – 13 %

6 – 9 let

11 – 15 %

10 – 14 let

14 – 18 %

15 – 17 let

17 – 21%

18 a více let

20 – 24%

Doporučené články