Od letošního roku (2013) je možné uvalit exekuci na řidičské oprávnění při neplacení výživného. Toto má být velmi motivující pro ty neplatiče, kteří auto s oblibou používají. Řidiči z povolání se ale tomuto trestu mohou vyhnout. 

Neplatíte alimenty? Pak vám sebereme řidičské oprávnění! Právě to má být motivací pro neplatiče. Postup, kdy má být zabaven „řidičák“ neplatičům alimentů, se vztahuje pouze na případ vymáhání nedoplatku výživného na nezletilé dítě. Nikoli pro další případy vyživovacích povinností.

Řidičské oprávnění není možné zabavit někomu, kdo ho nezbytně potřebuje k práci, resp. zákon přímo říká „prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění“. Řidičské oprávnění tak nebude odebíráno taxikářům, řidičům kamionů atd.. Exekuční příkaz bude samozřejmě zrušen v případě, že povinný zaplatí nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

Neplatič by se také mohl snažit odvolávat na to, že auto potřebuje k uspokojování základních životních potřeb. Za ty jistě nebude považováno třeba cestování do práce, pokud může využít MHD. Ale může se též odvolávat na to, že auto potřebuje k uspokojování potřeb dalších vyživovaných osob.

Doporučené články