Rozvod určitě není radostným a snadným obdobím. Na rozvádějící se manžele je vyvíjen velký tlak. Pokud jsou navíc ve hře i děti, je to ještě mnohem těžší.

Připravujete se na rozvod i vy? Abychom vám celý proces alespoň trochu usnadnili, připravili jsme pro vás přehled úkonů, které je nutné podniknout v souvislosti s určením péče a výše výživného.

Návrh na určení péče

Aby mohlo být manželství úspěšně rozvedeno, je nutné ještě před zahájením rozvodového řízení vyřešit péči o děti na období po rozvodu.

Jediný možný způsob, který je u sezdaných partnerů akceptován, je soudní rozhodnutí. Příslušný soud rozhoduje na základě návrhu, který vždy podává jeden z rodičů. Návrh je nutné doručit soudu, v jehož okrese má dítě či děti, kterých se návrh týká, své bydliště.

Návrh může rodič sepsat zcela samostatně, vždy je však nutné dodržet všechny náležitosti. Vzor návrhu na určení péče je volně k dispozici na internetu. Pokud byste však chtěli mít jistotu, že je vše uvedeno správně, je vhodné obrátit se na advokáta nebo pracovníka odboru sociálně-právní ochrany dětí.

Výhodou takové návštěvy je i seznámení se s průběhem soudního řízení, což vás určitě zbaví strachu z neznámého. Advokát vás upozorní také na to, jak se u soudu chovat, kam si sednout (žalobce, který podával návrh, sedí po pravé straně soudce) i jak u soudu hovořit (vždy počkat na vyzvání, poté vstát a začít mluvit).

V rámci soudního řízení je následně určena nejen forma péče o dítě, ale také výše výživného.

U soudu myslete především na děti

Nic není víc stresující než nekonečné tahanice, kterým děti musí přihlížet. Ať už je vaše představa o porozvodovém uspořádání jakákoliv, v popředí by vždy mělo stát blaho vašich dětí.

Zní to možná jako otřepaná fráze, ale právě vztah mezi rodiči je jedním z faktorů, které výrazně ovlivňují celý budoucí život dítěte.

Proto je vždy nejlepší, když jsou rodiče schopni dohody. Jednoduše se s partnerem či partnerkou domluvíte, jak budete pečovat o děti, kdy se s nimi bude stýkat druhý rodič a jakou částkou bude přispívat na jejich zaopatření.

I soudy tuto variantu vítají a často nedělají žádné problémy. Pokud shledají, že smluvená forma dohody je pro dítě tím nejlepším, bez dalších námitek ji schválí.

Mnohem složitější je situace v případě, kdy se rodiče domluvit nemohou – a to nejen pro děti, ale i pro celý proces určení péče a výživného.

V takovém případě musí soudce sám rozhodnout. Rodiče by tak měli dodat co možná nejvíce důkazů, mezi které patří například potvrzení o příjmech.

Určitě je vhodné co nejlépe doložit veškeré náklady hrazené za děti. Nezapomínejte na jídlo, ošacení, školní pomůcky, zájmové kroužky, školní i mimoškolní pobyty nebo na úhradu speciálních potřeb (např. bezlepkové potraviny, léčiva…).

Více informací o určení výživného najdete mimo jiné na stránkách České advokátní komory.

Nelíbí se vám stanovená výše výživného? Odvolejte se

Byla určena příliš nízká, nebo naopak vysoká výše výživného? Proti rozsudku se můžete do 15 dnů od jeho vydání písemně odvolat.

Dokument by měl obsahovat nejen zdůvodnění odvolání, ale také návrh nového řešení. Vzor odvolání proti rozsudku o výživném je opět volně dostupný.

Doporučené články