Účelem daňového zvýhodnění na děti je finanční podpora rodin. Aby tato pomoc byla co největší, došlo v roce 2017 k přijetí daňových balíčků, které přinesly celou řadu změn. Nejenže byla sleva na dani na dítě zvýšena, ale navíc ji nově mohou uplatňovat i OSVČ, které využívají paušální výdaje.

Výše daňového zvýhodnění na dítě

V roce 2017 došlo ke zvýšení slevy uplatňované na první dítě, a to hned o 2 000 Kč. Roční sleva tak v současné době činí 15 204 Kč. Aktuální výše daňových zvýhodnění tedy vypadají následovně:

  • na první dítě – 15 204 Kč (měsíčně 1 267 Kč),
  • na druhé dítě – 19 404 Kč (měsíčně 1 617 Kč),
  • na třetí a další dítě – 24 204 Kč (měsíčně 2 017 Kč),
  • na první dítě (ZTP/P) – 30 408 Kč (měsíčně 2 534 Kč),
  • na druhé dítě (ZTP/P) – 38 808 Kč (měsíčně 3 234 Kč),
  • na třetí a další dítě (ZTP/P) – 48 408 Kč (měsíčně 4 034 Kč).

Kdo může uplatnit slevu na dani?

Na daňové zvýhodnění má nárok každý zaměstnanec či podnikatel, který žije ve společné domácnosti s vyživovaným dítětem. Daňové zvýhodnění náleží vždy pouze jednomu z rodičů a lze jej uplatnit na vyživované dítě, kterým se rozumí student do 26 let.

Zaměstnanci slevu na dani uplatňují měsíčně, OSVČ poté jedenkrát ročně při odevzdání daňového přiznání. Od roku 2018 mohou slevu čerpat i podnikatelé, kteří uplatňují paušální výdaje.

Daňovému poplatníkovi náleží sleva tehdy, pokud jeho příjmy dosahují určité výše (alespoň šestinásobek minimální mzdy za daný rok) a zároveň podléhají dani z příjmů fyzických osob (tzn. že nejsou od daně osvobozeny).

Pokud výše slevy na dani přesáhne částku, která by měla být na daních zaplacena, jedná se o tzv. daňový bonus, který je poplatníkovi vyplacen.

Doporučené články