Otec dítěte, narozeného svobodné matce, musí matce dítěte po dobu dvou let přispívat na její výživu a musí jí poskytnout i příspěvek na náhradu nákladů… spojených s těhotenstvím a porodem. Soud může rozhodnout o povinnosti zaplatit tyto náklady i před narozením dítěte, je-li otcovství konkrétního muže pravděpodobné. Příspěvek na výživu neprovdané matky je určen přímo pro matku dítěte. Výživné pro narozené dítě je určováno samostatně v rámci vyživovací povinnosti rodičů.

Pokud jde o náklady na výbavičku a výživné pro svobodnou matku, zákon tyto výdaje označuje jako příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce. Právo na úhradu těchto nákladů se promlčuje ve lhůtě tří let od porodu dítěte.

Doporučené články