Jaká je minimální dlužná částka pro zahájení výživného?

Zákon stanovuje, že výživné lze vymáhat již od vzniku dluhu, tedy okamžikem, kdy výživné není uhrazeno. Žádná minimální částka není určena. Na základě dosavadních zkušeností však doporučujeme vymáhat dlužné výživné nejméně za dva měsíce.

Má smysl vymáhat, když je dlužník nezaměstnaný a nemá žádný majetek?

Jestliže je proti dlužníkovi vedeno více exekucí, má exekuce na výživné před ostatními exekucemi vždy přednost. Jedná se totiž o tzv. přednostní pohledávku. Větší počet exekucí tedy v žádném případě neznamená, že se svého dluhu nedomůžete. Vy budete uspokojeni vždy jako první. Pokud jste přesvědčeni, že dlužník nemá žádný majetek, tak vězte, že vy byste byl(a) poslední, kdo by se o nějaké změně k lepšímu dozvěděl. Každý člověk musí někde spát, někde jíst, šatit se apod. – nemít žádný majetek je v dnešní době téměř nemožné. To samé se pak týká bydliště na úřadě. Dlužník se někde pravidelně zdržovat musí, a pokud se o tom exekutor dozví, může postihnout jeho majetek i tam (např. bydlí-li u rodičů, kamaráda, přítelkyně, nové manželky apod). Každá vaše informace o dlužníkovi, jeho majetku, práci nebo bydlišti je poté velmi přínosná. Exekutor navíc může dlužníkovi zabavit řidičský průkaz, což je pro většinu dlužníků dostatečná motivace začít dluh alespoň splácet.

Má smysl vymáhat, když je dlužník ve výkonu trestu?

To, že je dlužník ve vazbě či výkonu trestu, nemá na vymáhání dluhu vliv. Exekutor totiž nepostihuje dlužníka, nýbrž jeho majetek. I ve vězení navíc může povinný pracovat.

Jak mám postupovat, když je dlužník v insolvenci?

Pokud se domníváte, že je váš bývalý partner v insolvenci, není nic jednoduššího než tuto skutečnost prověřit vyhledáním jeho jména a příjmení v insolvenčním rejstříku. Pokud v insolvenci skutečně je, můžete se se svou pohledávkou obrátit na jeho insolvenčního správce. Vymáhání výživného v exekučním řízení může být opětovně zahájeno až po ukončení insolvenčního řízení.

Má smysl vymáhat výživné, když je dlužník cizinec/žije v cizině?

V první řadě je důležité si uvědomit, že exekutor nepostihuje dlužníka, nýbrž jeho majetek, tudíž nehraje roli, jaké je dlužník národnosti, nebo kde se momentálně zdržuje. Máte-li rozsudek na výživném vydaný českým soudem, můžete vymáhání výživného započít. Důležité je, aby měl dlužník majetek v ČR. Často se stává, že matky či otcové nemají o majetku svého bývalého partnera vůbec žádné ponětí – není tedy nic jednoduššího než to alespoň vyzkoušet, případně podat trestní oznámení. Policie v následném šetření vypátrá místo pobytu.

Pokud je zjištěno, že dlužník nežije v ČR a nemá v ČR ani žádný majetek, exekutor dluh v zahraničí vymáhat nemůže (a to ani na Slovensku). V takovém případě máte možnost se bezplatně obrátit na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který se na základě vaší výzvy pokusí s příslušnými úřady dané země domluvit.

Lze vymáhat výživné i pro dítě starší 18 let?

To, že je dítě plnoleté neznamená, že vyživovací povinnost končí. Pokud není plnoleté dítě samostatně výdělečně činné, ale studuje např. vysokou školu, vyživovací povinnost samozřejmě trvá. A není neobvyklé, že v takovém případě soud výživné naopak zvýší. Pravdou není ani obecně přijímaný mýtus maximální horní hranice 26 let, jelikož soud tyto věci posuzuje vždy individuálně. V 18 letech se v případě vymáhání výživného mění jen jedna věc – výživné musí dále vymáhat samo dítě.

 

Doporučené články