ukončení výživného

1 příspěvek / 0 new
Poslední
Anonym (neověřeno)
ukončení výživného

Syn, 22 roků studuje druhý rok, druhou VŠ a stale je v prvním ročníku. Udajně má i živnostenský list a podniká. Dcera 26 roku, má titul Bc. po kterém studuje již další tři roky. Nekomunikují a nevím jak postupovat. Žádat soud?

Odpovědět (neověřeno)
Dcera má 26 let . Od dosažení

Dcera má 26 let . Od dosažení 26 roku. Výživné zaniká . Syn při studiu na VŠ denní studium . Nárok má. Pošlete doporučený dopis že chcete vědět jaké studium navštěvuje . Když by nestudoval můžete zadat soudem výživné zpět. Musel by ho vrátit od data ukončení studia . U dálkového studia nárok na výživné není. Podejte návrh na zrušení vyživovací povinnost u dcery . Další studium po 26 letech si musí hradit sama. Věčný student .