Dlužné alimenty, pochybení okresního soudu při výpočtu, co se dá ještě zachránit?

1 příspěvek / 0 new
Poslední
Anonym (neověřeno)
Dlužné alimenty, pochybení okresního soudu při výpočtu, co se dá ještě zachránit?

Okresní soud se při svém rozhodování dopustil pouze jednoho pochybení, které však nakonec na věcnou správnost jeho rozhodnutí nemělo vliv. Toto pochybení spočívalo v tom, že okresní soud sice správně vyhodnotil uplynutí doby tří let od poslední úpravy výživného jako důvod pro jeho zvýšení, tuto dobu však nesprávně počítal již od data 1.9.2013, a nikoli až od data 14.4.2014, kdy bylo rozhodnutí, jímž byla tato poslední úprava výživného provedena, vyhlášeno. Jelikož však i tak ke dni 1.9.2016, od něhož okresní soud otci výživné zvýšil, doba tří let téměř (bez několika měsíců) uplynula a navíc otec již vyčíslené dlužné výživné vyplývající z jeho zvýšení za tuto dobu k rukám matky z větší části uhradil, neshledal krajský soud důvod ke korekci napadeného rozsudku.
Navýšení alimentů bylo o 1.000,- Kč, zpětně 12 měsíců, dlužné na alimentech narostlo tedy o 12.000,- Kč.
Zbývá ještě uhradil poslední 2 splátky po 1.000,- Kč, kdy dříve odvolání otce proti rozsudku neproběhlo.
Co rozhodnutí ve skutečnosti znamená? Rozumím správně, že se okresní soud sekl ve výpočtu, ale když už jsou dlužné alimenty u dítěte, vlastně o nic nejde, ikdyž nebylo rozhodnutí o délce a tedy i výši dlužné částky o alimenty správně určené?
Prosím o rychlé info, jak mám toto rozhodnutí chápat...
Děkuji za objasnění

Odpověď (neověřeno)
Vemte rozsudek a doklady o

Vemte rozsudek a doklady o placeném výživném a dlužné co nebylo zaplaceno a hned k právníkovi. Ten da vše do pořádku . Jinak to nepůjde.

leoš (neověřeno)
Okresní soud tento rozsudek bere za uzavřený...

Okresní soud tento rozsudek bere za uzavřený, bez možnosti odvolání...
Zbývá doplatit poslední 2 tis.
Pro jistotu osvětlím situaci dále...
Matka podala návrh na zvýšení alimentů předčasně o cca 8 měsíců a zřejmě od tohoto data bylo vše počítáno. Z mého pohledu matka obdržela dlužné alimenty (zpětně vypočítané po navýšení o další 1tis. Kč) o mnohem dřív, než ve skutečnosti měla a stejně tak i zvýšení alimentů. Vzhledem k tomu, že alimenty jakkoli špatně stanoveny v neprospěch dlužníka (většinou otce), se u nezletilých nevracejí, jsou spotřebované... Proti Okresního soudu (kde se řešilo odvolání otce) není odvolání přípustné.
Právním i přesto může nějak pomoci? Okresní soud toto bere za uzavřené, bez možnosti odvolání.

Odpověď (neověřeno)
Pokud je v rozsudku Krajského

Pokud je v rozsudku Krajského soudu 12000,- dlužné napsáno a není splátkový kalendář . Jste povinnen uhradit do 3 dnů od doručení pravomocného rozsudku. . Jinak hrozí exekuce. Ale tady se určitě ptá ne matka ani otec ale nová partnerka otce dle dotazů. Váš pohled není důležitý to je na soudu. Soud výživné zvýší od podání data navrhovatelem matky a může i 3roky zpětně od data podání . Což neučinil . Může jít k nejvyšší soudu tam ale může dojít k navýšení i 3roky zpětně . Nemyslím si že otcové jsou v placení chudáci . Myslím že dát jim dítě do péče a 1500-2000jak jsou v průměru alimenty. Práci jen na ranní a plnou péči . By málo který otec měl novou partnerku protože by neměl finance ji vydržovat . No jo nové chlap peníze to jo ale na dítě co nejméně .